Київенерго

Список підсторінок


1. Де взяти початкові данні?
Як відомо з теми Проблеми з Київенерго у моєму домі сталася аварія в електромережі будинку, наслідком якої став вихід з ладу значної кількості техніки у мешканців будинку. Після цього я обладнав квартиру деякими приладами захисту про що докладно розповів у темі Захист електромережі квартири. Один з компонентів захисту, джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS SC 420, має можливість реєструвати вхідну напругу із периодичністю 1 хв. Цей пристрій був підключений до енергоефективного домашнього сервера на платі Intel D510MO. З програмного забезпечення використовувався APC PowerChute з комплекту UPS та PRTG Network Monitor. 
В результаті на кожний місяць формується таблиця Excel з даними за кожну хвилину місяця.

2. Правові підстави.
Відносини між громадянами (споживачами електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються "Правилами користування електричною енергією для населення"(ПКЕЕН) Коментований текст
Я маю з Київенерго "Договір про користування електричною енергією" який складений на основі типового договору з додатку 1 до ПКЕЕН. У договорі є п. 3 згідно якого "Параметри якості електричної енергії  повинні  відповідати державним стандартам." Наразі таким стандартом є ГОСТ 13109-97, текст якого додається до цього повідомлення. 
п.5.2 ГОСТу вводить нормально допустимі (5% від номіналу) та гранично допустимі (10% від номіналу) відхилення.
п.6.1 ГОСТу вводить мінімальний інтервал вимірювань у 24 год.
п.6.2 ГОСТу вимагає, щоб на протязі 24 год ні один вимір не виходив за гранично допустиме відхилення, а 95% вимірів знаходилися у межах нормально допустимого відхилення. 
п.Б.1.4 містить вимоги до частоти вимірів у 1 хв.

3. Аналіз початкових даних.
Приклад отриманих данних у вигляді таблиці Excel в додатку. За умови, що виміри відбуваються 1 раз за хвилину, проводиться наступний аналіз.

1. Якщо у період вимірів були відключення електропостачання - визначаємо іх дату і тривалість. 
2. У дні, в які є виміри з напругою меньше 198В та більше 242В (гранично допустиме відхилення) - напруга не відповідає стандарту.
3. У дні, в які є більше 72 вимірів з напругою меньше 209В та більше 231В (нормально допустиме відхилення) - напруга не відповідає стандарту.

Я також підраховував загальний час на добу, коли напруга виходила за межі гранично та нормально допустимого відхилення.
Зазвичай я піддаю такому аналізу данні за календарний місяць.

4. Написання акту-претензії.
Якщо аналіз виявив невідповідність якості електричної енергії, маємо підстави для складання акту-претензії.  Зазначу, що документ, який складається повинен називатися саме "АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ". Документи з іншою назвою не розглядаються відповідно до ПКЕЕН, а є просто зверненнями громадян. Форма типового акту-претензії наведена у додатку 2 до ПКЕЕН. Приклад акту-претензії додається до повідомлення. 
Оформлення акту-претензії має на меті отримання відшкодування у 25% вартості електричної енергії (п.45 ПКЕЕН та п.19 договору) та/або усунення недоліків в енергопостачанні. Зазначу, що самі наші вимірювання проводяться несертифікованим обладнанням, тому не є юридично доведеним фактом. Але на підставі цих вимірювань ми можемо вимагати від енергопостачальника провести свої вимірювання повіреним обладнанням для спростування чи підтвердження викладених фактів.   

5. Виклик представника енергопостачальника.
Після написання акту-претензії потрібно викликати представника енергопостачальника для його підписання. Це обумовлено п.49 ПКЕЕН та п.25 договору. Виклик представника енергопостачальника теж є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ процедурою. На початку своїх спроб я намагався "зекономити" час на очевидно "зайвий" крок. Наслідком був нерозгляд звернення згідно ПКЕЕН. Представник енергопостачальника викликається заявою довільної форми. Я надсилав таку заяву на адресу енергопостачальника рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Приклад заяви додається до повідомлення.

6. Підписання акту-претензії.
Згідно п.50 ПКЕЕН акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника. Рекомендую скласти її завчасно і подати на підпис представникові, чи вимагати включення в акт-претензію суттевих пунктів із завчасно підготовленого документу, якщо представник наполягатиме на складанні акту в його присутності. Далі споживач і представник повинні підписати два примірники акту і, вдоволені своїми діями, розійтися.
Але на моїй практиці представник енергопостачальника жодного разу не з'явився у встановлений п.50 ПКЕЕН термін 3 дні (і після трьох днів також  ;)).
У цьому випадку акт-претензія підписується у двох інших мешканців будинку, та надсилається енергопостачальнику рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

7. Подальші дії.
Залежать від реакції енергопостачальника. Енергопостачальник, згідно п. 51 ПКЕЕН та п 26. договору, у 10-денний термін повинен відреагувати на акт-претензію.
Варіанти реакції енергопостачальника:
1. Енергопостачальник усунув недоліки та сплатив 25% вартості електричної енергії (рожева мрія) - не розглядається в цьому повідомленні.
2. Енергопостачальник надав відписку.
3. Енергопостачальник не відреагував у визначений термін.

У варіантах 2 і 3 складається скарга до НКРЕ. Зміст скарги залежить від дій енергопостачальника. Тут не може бути шаблону. Свої скарги до НКРЕ та подальший розвиток подій викладу у наступному повідомленні теми.
Викладаю тепер хронологію подій.

02.11.2010 р. - виклик представника для складання акту-претензії

06.11.2010 р. - оскільки представник не з'явився, направлення йому акту-претензії

29.11.2010 р. - скарга до НКРЕ
 (click to show/hide)
До Національної Комісії регулювання 
електроенергетики України
Адреса: 03680 м.Київ, вул. Смоленська 19

СПОЖИВАЧА
АДРЕСА 
тел. 
e-mail

Скарга

На порушення п.51 ПКЕЕН Структурним відокремленим підрозділом «Енергозбут» акціонерної компанії «Київенерго» (адреса: вул. Волоська 42а, м Київ). Порушення полягає у недотриманні строків розгляду акта-претензії.
З середини вересня 2010 р. після аварії в електромережі будинку я здійснюю контроль за якістю електропостачання використовуючи механізми контролю вбудовані у джерело безперебійного живлення. Зазначені вимірювання виявили, що якість електричної енергії, яка постачається у мою квартиру не відповідає вимогам діючого ГОСТ 13109-97.
Згідно п.49 ПКЕЕН 02.11.2010 р. я викликав представника енергопостачальника для складання акту-претензії (додаток 1). Цей виклик енергопостачальником було проігноровано. Після цього 06.11.2010 р. акт-претензія (додаток 2) був підписаний трьома споживачами та надісланий до СВП «Енергозбут» АК «Київенерго».  Акт-претензія був отриманий енергопостачальником 10.10.2010 р. згідно повідомлення про вручення поштового відправлення (додаток 3). Однак, станом на 25.11.2010 р., заміри параметрів якості електричної енергії в будинку «Київенерго» не проводило, недоліки в енергопостачанні не усунені і мені не надана обґрунтована відмова.   
Оскільки контроль за виконанням ПКЕЕН пунктом 54 цих «Правил…» покладений на НКРЕ, прошу вжити заходів, щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків мешканцям будинку та вирішити питання про відповідальність осіб, з вини яких були порушені строки розгляду акту-претензії, як це зазначено у п.13 розпорядження НКРЕ від 20 грудня 1996 р. № 409 «Про порядок розгляду звернень громадян».
Крім того, прошу роз’яснень, з наступних питань:
1.   Оскільки АК «Київенерго» відмовляється проводити заміри якості електричної енергії у будинку,згідно п.52 ПКЕЕН виникає необхідність у самостійному проведенні таких замірів. Які організації мають відповідні повноваження та дозволи для проведення вимірювань якості електричної енергії?  
2.   При усних чи письмових зверненнях до Київенерго з приводу неналежної якості послуг майже завжди отримую відповідь, яка радить мені вирішити це питання з власником внутрішньо будинкових мереж (звернення до нього майже завжди закінчується порадою звернутися до Київенерго). Чи правомірна така поведінка Київенерго за умови укладених прямих договорів із споживачами та наявності п. 2.4 ПКЕЕ, який встановлює межу експлуатаційної відповідальності  для квартир у багатоквартирних будинках на відхідних клемах розрахункових засобів обліку? Чи правильною є думка, що, при наявності прямих договорів із споживачами Київенерго повинно самостійно вирішувати проблеми з власником внутрішньо будинкових мереж, з яким вона має окремий договір з цього приводу?  
Додатки:
1.   Копія заяви до СВП «Київенерго» №3945 від 02.11.2010 р. якою викликався представник для складання акту-претензії.
2.   Копія акту-претензії від 06.11.2010 р. підписаного трьома споживачами.
3.   Копія поштового повідомлення про вручення зазначеного акту представнику СВП Енергозбут.

Підпис


29.11.2010 р. - виклик представника для складання акту-претензії

05.12.2010 р. - оскільки представник не з'явився, направлення йому акту-претензії

06.12.2010 р - Отримав від Київенерго відповідь на акт-претензію від 06.11.2010 р  датовану 15.11.2010 р
 (click to show/hide)
Про електропостачання
АК «Київенерго» розглянула Ваше звернення від 02.11.2010 і 06.11.2010 та повідомляє наступне.
Електропостачання будинку по вул. Щербакова, 61/Б здійснюється транзитною кабельною лінією ( КЛ ) 0,4 кВ від головного розподільчого щита (ГРЩ) будинку № 9 на вул. Стеценка. ГРІД та внутрішньобудинкові електромережі зазначеного будинку належать КП ЖЕК «Нивки», яке згідно договору та Закону України «Про енергетику» та «Правилами користування електричною енергією» несе відповідальність за технічний стан, експлуатацію і ремонт ГРЩ та внутрішньо будинкових електромереж.
Як Вам уже повідомлялось , при проведенні обстеження електромереж будинку № 9 на вул. Стеценка та будинку № 61/Б на вул. Щербакова, представниками СВП «Енергозбут Київенерго» у присутності представника КП ЖЕК «Нивки» було встановлено, що внутрішні електромережі будинку на вул. Щербакова, 61/Б та вул. Стеценка, 9 перебувають у вкрай незадовільному стані - відсутній контур заземлення в ГРЩ будинків , несиметричне навантаження на стояках квартир, наявність слідів підгорання в місцях кріплення відхідних нульових жил, що свідчить про аварійні ситуації, які виникали раніше у внутрішньобудинковій мережі, нагрів болтових з"єднань провідників, в поверхових щитах відсутні нульові провідники до кожної квартири, тощо. Збільшення електричних навантажень призводить до погіршення електроізоляційних властивостей , пошкодження та руйнування обладнання.
КП ЖЕК «Нивки», як власнику мереж, було надано рекомендації щодо необхідності: термінового виконання контуру заземлення в будинках, встановлення відповідних апаратів захисту, відновлення болтових з"єднань нульових провідників, перерозподілення навантаження.
На дійсний час, вищезгадані порушення , зазначені в акті обстеження ,- КП ЖЕК «Нивки» не ліквідовані.
Враховуючи все вищевикладене, - Ваші звернення повторно направлені до району кабельних мереж «Західний» для створення комісії за участю представників СВП «Енергозбут Київенерго», РКМ «Західний», КП ЖЕК «Нивки» та мешканців будинку для проведення замірів параметрів якості електричної енергії.

30.12.2010 р. - відповідь від НКРЕ на скаргу 29.11.2010р датована 10.12.2010 р
 (click to show/hide)
Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ)
розглянула Ваше звернення від 29.11.2010 щодо якості електричної енергії, та в межах своєї компетенції, повідомляє.
Відносини між громадянами (далі - споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 ( далі - Правила).
Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки (пункт 3 Правил).
Пунктом 4 Правил визначено, що у договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.
Слід зазначити, що перевищення договірної потужності споживачем може спричинити порушення показників параметрів якості електричної енергії.
Тому, відповідно до пункту 12 Правил енергопостачальник має право встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії споживачу у межах, передбачених договором.
Положеннями пункту 38 Правил визначено, що енергопостачальник зобов'язаний приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами
зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів.
З урахуванням викладених положень зазначаємо, що договір про користування електричною енергією є двостороннім, так у пункті 1 Типового договору встановлено, що за договором енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати споживачеві електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до потужності зазначеної у договорі, з гарантованим рівнем надійності, безпеки і якості, а споживач зобов'язується оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими тарифами (цінами) у терміни, передбачені договором.
Згідно з положеннями пунктів 49 - 51 Правил у разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2 до Правил).
Додатково зазначаємо, що пунктом 45 Правил визначено, що у разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.
Згідно із пунктом 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції, здійснює Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) і його територіальні органи - центри стандартизації, метрології та сертифікації, а також інші спеціально уповноважені на те органи.
Відповідно до ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі - Стандарт), норми встановленні даним Стандартом, підлягають включенню в технічні умови на приєднання користувачів електричної енергії і в договори на постачання електричної енергії між електропередавальною організацією і користувачами електричної енергії.
Положеннями частини першої та другої статті 11 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність " (далі - Закон) встановлено, що засоби вимірювальної техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації.
Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку, або державну метрологічну атестацію у повірочних лабораторіях підприємств і організацій, уповноважених на її проведення.
Пунктом 46 Правил визначено, що у разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.
Крім того, якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди про користування електричною енергією, її оплату, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку, зокрема судом (абзац сьомий пункту 53 Правил).
Додатково повідомляємо, що у разі використання технологічних електричних мереж електропередавальною організацією (у даному випадку АЕК "Київенерго"), відносини між власником цих мереж (житлово-експлуатаційною організацією) та
УРРЕЕ, Карашманова Л. М. (044) 454-48-31
електропередавальною організацією, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору (абзац 1 пункт 1.7 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами)).
Виходячи з вищенаведеного, Комісія звертає увагу
АЕК "Київенерго" на необхідність вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення споживачів електричною енергією, параметри якості якої відповідають Стандарту.
Додатково повідомляємо, що відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.06 №131), здійснення в межах своєї компетенції нагляду за відповідністю показників якості електричної енергії вимогам нормативних документів та технічним станом та організацією експлуатації електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії є одним із завдань та функцій Держенергонагляду.
З приводу питання щодо переліку організацій, які мають відповідні повноваження та дозволи для проведення вимірювань якості електричної енергії та здійснення контролю за показаннями якості електричної енергії Ви можете звернутись до Держстандарту.
Питання щодо відшкодування матеріальних збитків не належить до компетенції НКРЕ та може бути вирішено у судовому порядку.

04.01.2011 р - виклик представника для складання акту-претензії

04.01.2011 р. - Скарга до НКРЕ
 (click to show/hide)
Скарга
На порушення п.51 ПКЕЕН Структурним відокремленим підрозділом «Енергозбут» акціонерної компанії «Київенерго» (адреса: вул. Волоська 42а, м Київ). Порушення полягає у недотриманні строків розгляду актів-претензій, фальшуванні строків та невмотивованість відповідей на акти-претензії.
Щодо фальшування строків відповідей.
Згідно п.49 ПКЕЕН 02.11.2010 р. я викликав представника енергопостачальника для складання акту-претензії. Цей виклик енергопостачальником було проігноровано. Після цього 06.11.2010 р. акт-претензія був підписаний трьома споживачами та надісланий до СВП «Енергозбут» АК «Київенерго».  Акт-претензія був отриманий енергопостачальником 10.10.2010 р. згідно повідомлення про вручення поштового відправлення. Про ці факти я повідомляв у листі, який було відправлено до НКРЕ 29.11.2010 р та отримано, згідно повідомлення про вручення 30.11.2010 р. До листа додавалися копії відповідних документів.  Відповідь від постачальника на акт-претензію (додаток 1) була отримана мною 09.12.2010 р. майже через місяць, замість 10 днів, як це вказано в п.51 ПКЕЕН, в конверті з поштовим штемпелем з датою відправки 06.12.10 (додаток 1). Однак сама відповідь датована 15.11.2010 р.
Додам, що це не перший випадок фальшування строків відповідей з боку СВП «Енергозбут» АК «Київенерго». Так 20.09.2010 р. мешканцями будинку Щербакова 61-Б була подана скарга-претензія щодо аварії у електромережі будинку (додаток 2). Оригінал відповіді на скаргу отримано взагалі не було. Копія відповіді (додаток 3) була отримана 02.11.2010 р. Копія датована 15.10.2010 р. і містить в собі посилання на обстеження електромереж будинку, яке відбувалося шістьма днями пізніше 21.11.2010 р. Відповідь повністю збігається з відповіддю на інший лист мешканців будинку (додаток 4) з того самого приводу, за винятком останнього речення, яке і містить конкретне посилання на дату обстеження.
Таким чином, з боку АК «Київенерго» зафіксовано два випадки фальшування дат відповідей на претензії споживачів.
Щодо невмотивованості відповідей.
Відповідь на акт-претензію (додаток 1) покладає відповідальність за порушення в енергопостачанні на утримувача внутрішньобудинкових мереж КП «ЖЕК «Нивки». На цій підставі АК «Київенерго» ухиляється від відповідальності за якість електричної енергії, яка постачається споживачеві. Однак, згідно договору, який укладений між АК «Київенерго» та споживачем, постачальник, у відповідності до п.38 ПКЕЕН, зобов’язується забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором. В укладеному договорі немає згадки про зняття відповідальності з енергопостачальника за якість електричної енергії внаслідок дій чи бездіяльності третіх осіб. Споживач зі свого боку не має механізмів впливу на утримувача внутрішньо будинкових мереж, оскільки діючим законодавством не передбачені договірні відносини між утримувачем мереж і споживачем з приводу енергопостачання. З іншого боку, такі договірні відносини передбачені між утримувачем мереж та енергопостачальником, які повинні укласти договір щодо  використання внутрішньо будинкових мереж для енергопостачання та стосовно виділення коштів на її утримання. Такі відносини дають АК «Київенерго» необхідні важелі для вирішення проблем з КП «ЖЕК «Нивки». Тож відповідь на акт-претензію є невмотивованою і розрахованою на те що споживач не розбереться в ситуації, що склалася.
Крім цього, у відповіді міститься твердження по створенню комісії за участю енергопостачальника, власника внутрішньо будинкових мереж та мешканців будинку для проведення замірів якості електричної енергії. За півтора місяці від дати, яка стоїть на відповіді, така комісія створена не була.
Щодо недотримання строків розгляду актів-претензій.
Згідно п.49 ПКЕЕН 29.11.2010 р, я надіслав листа до МСД№5 СВП «Енергозбут» АК «Київенерго»(додаток 5) з викликом представника енергопостачальника для складання акту-претензії. Лист було отримано 30.11.2010 р. згідно повідомлення про вручення (додаток 5). Цей виклик енергопостачальником було проігноровано. Після цього 06.12.2010 р. акт-претензія (додаток 6) був підписаний трьома споживачами та надісланий до СВП «Енергозбут» АК «Київенерго».  Акт-претензія був отриманий енергопостачальником 07.12.2010 р. згідно повідомлення про вручення поштового відправлення (додаток 6).  Станом на 04.01.2010р. відповіді на акт-претензію не отримано. Таким чином, АК «Київенерго» не перший раз взагалі ігнорує заяви про виклик представника для складання акту-претензії та порушує строки розгляду самих актів-претензій.
Оскільки контроль за виконанням ПКЕЕН пунктом 54 цих «Правил…» покладений на НКРЕ, прошу вжити заходів, щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків мешканцям будинку та вирішити питання про відповідальність осіб, з вини яких були порушені строки розгляду акту-претензії, як це зазначено у п.13 розпорядження НКРЕ від 20 грудня 1996 р. № 409 «Про порядок розгляду звернень громадян». 
Додатки:
1.   Копія відповіді від МСД №5 СВП «Енергозбут Київенерго» від 15.11.2010р. № 048/345-948 на акт-претензію по електропостачанню  та копія конверту із датою відправлення цього документу 06.12.2010р. на поштовому штемпелі.
2.   Копія скарги-претензії від 20.09.2010 р. №3456.
3.   Копія відповіді від 15.10.2010 №048/345-793А на скаргу-претензію від 20.09.2010 яка посилається на акт обстеження від 21.10.2010 р. з додатку 4с.
4.   Копія листування, згідно якого оформлювалася відповідь з додатку 3
a.   Звернення від 05.10.2010 р. №344
b.   Відповідь на звернення від 25.10.2010 р. №492, яке співпадає з додатком 3 та посилається на обстеження з додатку 4с
c.   Акт обстеження від 21.10.2010 р. № 050100244 доданий до відповіді з додатку 4b.  
5.   Заява до МСД-5 СВП «Енергозбут Київенерго» від 29.11.2010 р. із викликом представника для підписання акту-претензії та поштове повідомлення про вручення цієї заяви.
6.   Акт-претензія від 05.12.2010 р. та поштове повідомлення про вручення цього акту 07.12.2010 р.Після цього отримав дзвінок із МСД-5 із інформацією, що я в них не обслуговуюсь, де я обслуговуюсь - невідомо, тому було висловлено прохання їм більше нічого не посилати.

20.01.2011 р. - отримав відповідь від НКРЕ на скаргу 04.01.2011 р. датовану 19.01.2011 р.
 (click to show/hide)
Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) розглянула Ваше звернення від 04.01.2011, щодо відповідності дій з боку працівників АЕК «Київенерго». .
Викладені у Вашому зверненні факти потребують ретельної перевірки. З метою надання Вам обґрунтованої відповіді та відповідно до вимог пункту 3.2.1 Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, НКРЕ звернулось до АЕК «Київенерго» щодо надання пояснень.
Після отримання відповідних матеріалів перевірки та опрацювання інформації, Вам буде надана остаточна відповідь до 21.02.2011.


22.01.2010 р. - надіслав акт-претензію із супровідним листом на адресу центрального офісу Київенерго. У листі задав питання про підрозділ, де я обслуговуюсь, та адресу на яку маю надсилати подальші акти-претензії.

02.02.2011 р. - одержав запрошення на засідання коміссії по розгляду моїх скарг. Коміссія за участтю представників НКРЕ, Держенергонагляду, Київенерго та "ЖЕК "Нивки"" зібралася у приміщенні Київенерго на Мельникова, 31. 
 (click to show/hide)
ПРОТОКОЛ № 27 від 02.02.2011р. Засідання комісії з розгляду та розв'язання суперечностей, спірних ситуацій між АК «Київенерго» і споживачами м. Києва. 

Комісія у складі:
Голова комісії   - начальник Інформаційно-консультаційного центру Горецька Т.С. 

Члени комісії
головний спеціаліст Київського територіального представництва НКРЕ Єламов О.Ю. 
старший державний інспектор інспекції Держенергонагляду в м. Києві Кравченко Ю.М. 

Секретар комісії - інженер 2 категорії Сарнацька І.О. 

Присутні  
Начальник РКМ «Західний» Сластін С.О.
КП ЖЕК «Нивки» інженер Горова І.В. та юрист Шпак О.В.
Споживач _____________

Порядок денний:
На виконання доручення НКРЕ від 19.01.2011 №68/11/27-11 стосовно розгляду звернення гр. _____________, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 61-Б, кв. __ та має договір про користування електричною енергією від ________ № ____________, щодо постачання електричної енергії неналежної якості та незадовільного стану внутрішньої електромережі будинку.

Суть справи:
Взаємовідносини сторін, які виникають під час продажу і купівлі електричної енергії між постачальниками електричної енергії та споживачами, регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (далі - ПКЕЕ). Відносини між громадянами та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення (далі - ПКЕЕН), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
№1357.
Джерелом живлення житлового будинку за адресою: вул. Щербакова, 61-Б є ТП 2542, яке знаходиться на балансі АК «Київенерго». Електропостачання житлового будинку здійснюється транзитною кабельною лінією 0,4 кВ від головного розподільчого щита (ГРЩ) будинку № 9 на вул. Стеценка, який знаходиться на балансі КП ЖЕК «Нивки».
На даний час між АК «Київенерго» та КП ЖЕК «Нивки» укладено договір від 29.10.2010 № Св0098 про спільне використання технологічних електричних мереж. Відповідно до умов зазначеного договору, Компанія здійснює відшкодування власнику мереж частину обгрунтованих витрат на утримання внутрішньо будинкових мереж спільного використання, а КП ЖЕК «Нивки» згідно п. 2.2. Договору має забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії відповідно до ГОСТ 13109-97.
Таким чином, контроль напруги в мережах, що не перебувають на балансі чи в оперативному управлінні АК «Київенерго», повинен забезпечувати балансоутримувач - КП ЖЕК «Нивки».
02.09.2010 сталося відгорання нульового контактного з'єднання у ГРЩ будинку № 9 на вул. Стеценка, який знаходиться на балансі КП ЖЕК «Нивки», через що виникли коливання напруги в електричній мережі будинку № 61 Б на вул. Щербакова.
20.09.2010 до МСД-5 надійшла скарга-претензія від мешканців будинку 61-Б на вул. Щербакова, що внаслідок аварійної ситуації 02.09.2010 у мешканців вийшла з ладу значна кількість побутової техніки, яка була розглянута та надано відповідь відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».
05.10.2010 мешканцями кв.__ будинку 61-Б на вул. Щербакова було направлено до РКМ «Західний» звернення з приводу відшкодування збитків внаслідок підвищення напруги в електромережі будинку 02.09.2010.
21.10.2010 інженером-інспектором РЕ «Західний» в присутності електрика КП ЖЕК «Нивки» було обстежено ГРЩ та внутрішньобудинкові електромережі будинку 61 Б на вул. Щербакова. При обстеженні виявлено наступне:
-   облік спожитої електричної енергії ведеться лічильником типу СО-2СМ № 004965 10-50А, Держповірка 2000 рік, клемна кришка опломбована пломбою Київенерго;
-   захист ліній та електрообладнання від струмів короткого замикання на вводі в ГРЩ та на вихідних групах встановлено з порушенням вимог ПУЕ, а саме: запобіжники не калібровані та на їх корпусах відсутні написи про величину плавкої вставки;
-   відсутній повторний контур захисного заземлення;
-   в поверхових щитах житлового будинку відсутні окремі нульові проводники до кожної квартири, наявні пил та бруд, скрутки, електричні кабелі живлення застарілі, оновлення не проводиться;
-   чистка від пилу та забруднень не виконується в обсягах та терміни, зазначені ПТЕЕС;
-   відсутня однолінійна схема електропостачання будинку;
-   в електрощитовій відсутні засоби індивідуального та загального захисту, необхідний запас плавких вставок, відсутній вогнегасник,
про що складено акт № 050100244. Крім того в акті надано рекомендації по усуненню вищезгаданих порушень та недоліків.
25.10.2010 РКМ «Західний» направлено споживачу лист-відповідь № 492 із зазначенням причин підвищення напруги в електромережі будинку.
02.11.2010 споживач звернувся до МСД-5 з приводу направлення представника для складання акта-претензії.
Оскільки МСД-5 не направило представника для складання акта-претензії, відповідно до п. 50 ПКЕЕН споживач 06.11.2010 склав акт претензію з результатами замірів параметрів якості електричної енергії та надав її до МСД-5.   4
Листом від 15.11.2010 № 048/345-948 споживачу відмовлено з задоволенні його претензій, через те, що підвищення напруги в електромережі будинку сталося не через вину Енергопостачальника. Окрім того в результатах замірів напруги, доданих до акта-претензії відсутні дані організації, яка проводила заміри параметрів якості електричної енергії та повинна мати відповідні повноваження або дозволи у відповідності до вимог п. 52 ПКЕЕН.
29.11.2010   споживач знову звернувся до МСД-5 з приводу направлення представника для складання акта-претензії.
Оскільки МСД-5 не направило представника для складання акта-претензії, відповідно до п. 50 ПКЕЕН споживач 05.12.2010 склав акт претензію з результатами замірів параметрів якості електричної енергії та направив її рекомендованим листом до МСД-5.
Відповіді споживачу на акт претензію від 05.12.2010 споживачу не надано, що є порушенням п. 38 ПКЕЕН.
22.01.2011   споживач надіслав рекомендованим листом заяву та акт - претензію, щодо незадовільної якості електричної енергії.
29.01.2011 о 14.30 фахівцями РКМ «Західний» було проведено обстеження ТП 2542, електрощитові житлових будинків та проведені заміри напруги: в ТП 2542 на групі «ж/б Стеценка, 9» напруга становила 228, 230, 232 В (стум 28, 32, 24 А) за даними оперативного журнала, зауважень до технічного стану контактних з'єднань не виявлено.
01.02.2011 о 11.00 інженером-інспектором РЕ «Західний» в присутності інженера КП ЖЕК «Нивки» було проведено повторне обстеження електрощитової та внутрішньобудинкових електромереж будинку 61 Б на вул. Щербакова та виконано заміри напруги в електрощитовій будинку. При обстеженні виявлено, що рекомендації по усуненню порушень та недоліків, зазначених в акті від 20.10.2010 № 050100244 не виконано, про що складено акт № 0501000462 із зазначенням терміну усунення вищезазначених порушень та недоліків - 01.03.2011. Заміри напруги в електрощитовій склали: 220, 227, 220 В (струм - 23, 19, 50 А) за даними оперативного журналу.
Рішення комісії;
1. АК «Київенерго» створити комісію за домовленістю сторін у період з 07.02.2011 до 11.02.2011 для проведення замірів параметрів якості електричної енергії на межі балансової належності: ТП, ГРЩ, поверховий щиток та на вводі у квартиру __ будинку 61-Б на вул. Щербакова за участю представників РКМ та РЕ «Західний», КП ЖЕК «Нивки» та споживача. Результати вимірів направити всім зацікавленим сторонам договірних взаємовідносин. За результатами роботи комісії вжити необхідні заходи.
2.   КП ЖЕК «Нивки» для запобігання в подальшому подібних скарг від споживачів, рекомендуємо вирівняти навантаження по фазам в ГРЩ будинку за результатами проведених вимірів навантаження та напруги та усунути недоліки з технічного стану в ГРЩ будинку та внутрішньобудинкових електричних мережах, які зафіксовані представниками АК «Київенерго» у актах від 21.10.2010 та 01.02.2011.
3.   Гр. _____________, після отримання результатів роботи комісії та з залученням актів- претензій, пропонуємо звернутися до суду для вирішення питання, порушеного у його зверненнях до АК «Київенерго» та КП ЖЕК «Нивки», з урахуванням існуючих договірних відносин між _______________ та АК «Київенерго», та між АК «Київенерго» та КП ЖЕК «Нивки».
14.02.2011 р - комісія, про яку було домовлено, зібралася. Було проведено ряд однократних замірів в різних частинах мережі живлення будинку. З цих замірів тільки замір на вході до моєї квартири стосувався суті моїх претезій. Моє враження від коміссії - формальне зібрання, яке було не в змозі діагностувати ситуацію. Всі члени цієї комісії втратили час, але набули деякого досвіду. За результатами комісії був складений 
 (click to show/hide)
Акт 
проведення замірів параметрів якості електроенергії.
На виконання протоколу від 02.02.2011 р № 27 комісія в складі:
Начальника РЕ «Західний» Захарова В.В.
Майстра РКМ «Західний» Оніщука Ю.В.
Інженера КП «ЖЕК «Нивки» Горової І.В.
Споживача з кв. __ по вул. _____________ ___________ А.В.
Виконала виміри значень напруги пофазно які склали:
ТП 2542 – вул. Стеценко, _
Фаза А – 225В
Фаза В – 225В
Фаза С – 233В

ГРЩ Стеценко, _
Фаза А – 226В
Фаза В – 224В
Фаза С – 232В
ГРЩ Щербакова, ___
Фаза А – 226В
Фаза В – 224В
Фаза С – 230В
Поверховий електрощиток  кв. __
Фаза А – 219В
Фаза В – 218В (фаза споживача)
Фаза С – 230В 
Виміри проводилися 14.02.2011 р в 13:30 електровимірювальними кліщами К 4570/2Ц №10011092 2010г. повірені до 06.01.13 р.
На час проведення вимірів якість електроенергії відповідала діючим стандартам.

Начальник РЕ «Західний»                         Захаров В.В.
Майстр РКМ «Західний»                         Оніщук Ю.В.
Інженер КП «ЖЕК «Нивки»                         Горова І.В.
Споживач                               ___________ А.В.

На акті була зазначена моя окрема думка:
Означені виміри не могли виявити відхилення, тому, що у зазначений проміжок часу відхилення у середньому спостерігалося на протязі 0.8 хв за годину згідно доданої таблиці.

Відповідна таблиця була створена мною на основі спостережень за напругою на протязі двох тижднів до вимірів і містила дані про середній час спостережень "нестандартної" напруги у кожну годину.
25.02.2011 р. я отримав від "Київенерго" наступного листа:
 (click to show/hide)


Безпосередність Київенерго вразила. Твердження , що якість електроенергії відповідає ГОСТ 13109-97, яке грунтується на одиничному замірі, вбиває на місті. Більшість своїх версій з приводу, чому вони так зробили, публікувати не наважуюся. Найменш образливою для Київенерго є думка, що стандарту ГОСТ 13109-97 вони не читали. Забігаючи наперед скажу, що ця версія не виправдалася.
 (click to show/hide)
Наконец маг поднял предмет правой рукой, держа его перед собой.
Это был черный обсидиановый кинжал. Он положил левую руку на алтарь, провел ее над гладким камнем, сбрасывая все остальное на землю.
Он впервые взглянул на меня.
— Иди сюда, — негромко произнес он.
Непритязательная простота этой просьбы заставила меня улыбнуться.
Тож, трохи заспокоївшись, написав наступну відповідь.
 (click to show/hide)
Першому заступнику директора
з технічних питань
Поліщуку П.В
АЕК «Київенерго» Кабельні мережі
вул. Новокостянтинівська, 20 
м.Київ, 04665
Споживача __________ А.В.
вул. ____________ кв. __
м.Київ, 04____ 
тел. ___________, ___________
email: ______________
Заява.
Шановний пане Поліщук! Отримавши Ваш лист від 25.02.2011 р. № 034/24-897 «Про електропостачання» в якому стверджується, що якість електричної енергії, що постачається до моєї квартири, відповідає ГОСТ 13109-97, змушений нагадати Вам процедуру вимірів якості електричної енергії у частині відхилення напруги згідно ГОСТ 13109-97. А саме: 
•   мінімальний час спостереження повинен дорівнювати 24 години,
•   щохвилини повинен реєструватися відлік, як результат усереднення не менш ніж по 18 вимірам,
•   жодний з отриманих відліків не повинен виходити за гранично допустиме значення напруги (10% відхилення)
•   95% відліків мають знаходитись у межах нормально допустимого значення напруги (5% відхилення). Тобто загальний час виходу напруги за межі нормально допустимого значення не повинен перевищувати 1 год. 12 хв. на добу.
14.02.2011 р. комісія за моєю участю провела серію вимірів у різних точках електромережі з яких тільки один вимір, на вході у мою квартиру, може мати відношення до перевірки моїх актів претензій. Цей вимір дійсно не виходив за межі нормально допустимого значення про що дійсно було складено відповідний акт. Однак для того, щоб встановити відповідність якості електроенергії діючим стандартам, треба було б провести ще принаймні 24*60*18-1=25919 вимірів на протязі 24 годин, що зроблено комісією не було і фізично не могло бути зроблено за допомогою того приладу, який застосовувався при вимірюваннях. Таким чином, твердження про відповідність якості електроенергії  ГОСТ 13109-97 на основі одиничного виміру є кричуще нефаховим і розрахованим на людей або незнайомих, або нездатних розібратися у стандарті. Наявність письмового твердження про відповідність електроенергії стандарту на основі одиничного виміру дає мені основу для подальших скарг до НКРЕ та Держенергонагляду.
Ваш лист від 25.02.2011 р також містить твердження про уважність розгляду моєї заяви. Це твердження теж не відповідає дійсності із наступних підстав:
•   Не проаналізований час виникнення відхилень напруги, який наведений у моїх актах претензіях. Внаслідок чого виміри проводилися у таку годину доби, в яку відхилення за гранично допустиме значення відбуваються на протязі дуже короткого часу і не кожного дня,
•   Виміри, які проводилися 14.02.2011 р на фазі С у ТП 2542 показали відхилення за межі нормально допустимого значення, але проміжок часу, на протязі якого відбувалося це відхилення, досліджений не був. Нагадаю, що перевищення цього проміжку 1 год. 12 хв. вже було б відхиленням від стандарту.
•   Не маючі приладу, здатного проводити виміри кожної хвилини, і знаючі про наявність такого приладу у мене, спеціалісти Київенерго ніяк не використали данні цього приладу при розгляді питання, хоча саме ці данні, фактично, і перевірялися.
•   При оформленні актів претензій Київенерго жодного разу не надіслало свого представника та не надало відповідь на акт у вказаний ПКЕЕН термін.
Прошу АЕК «Київенерго» більш ретельно розглядати мої звернення та акти претензії та розібратися із ситуацією з електропостачанням в будинок по вул. _________________.
З повагою,
      
З протоколу, можливо, вони білі та пухнасті, але фактично, по документах, ні. Не розкривалося фальшування строків відповідей з чітким доказом; не наголошений той факт, що вони за три місяці після першого належного акту претензії не зібралися виміряти напругу належним чином. Заміри в електрощитовій не стосуються суті справи, оскільки я подавав данні замірів у квартирі. Ці заміри можуть бути корисні для розбірок між Київенерго та ЖЕКом, аж ніяк не зі мною. На той самий час у мене було 224В. Одним заміром неможливо підтвердити відповідність стандарту (читайте стандарт). Тобто там позиція хитка. Оскільки мене повинні залучити до створюваної комісії, спробую далі розставити всі крапки над "і".
Протокол на підпис мені не надали. Інакше я б з ним ознайомився до підписання і підкоригував. Я розписався тільки за отримання копії. Поки що це мене дуже не засмучує, бо повина створитись коміссія за моєю участю. Там буде трохи інша і більш конкретніша розмова.
Знайшов Постанову НКРЕ від 12.03.2009  N 299 якою затверджене "ПОЛОЖЕННЯ про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії". Як я зрозумів, саме це положення регламентувало засідання комісії, у якому я брав участь.
22.03.2011 р. я отримав пропозицію від Київенерго встановити в квартирі на декілька днів прилад для вимірів якості електричної енергії.
Розвиток подій, який передує цим вимірюванням описаний в цьому, оновленому сьогодні повідомленні.
Прилад PQube Power Monitor був встановлений у мене 25.03.2011 р. та проробив до 29.03.2011 р. Прилад здатен не тільки збирати данні, але й аналізувати їх самостійно. (опис приладу) Всі результати записуються на SD картку у загальновідомих форматах. Єдине, що не вистачає приладу для створення доказів - використання технології електронного підпису, про що я чесно повідомив розробників приладу. Тож для того, щоб зробити з показів приладу докази, треба зробити ще один додатковий крок. Але про це трохи згодом.
Все ж таки прилад пропрацював весь визначений термін і неушкодженим повернувся в Київенерго. У наступному повідомленні викладу мої дії щодо перетворення показів у докази.
У попередньому дописі повідомив, що отримав данні від мониторінгу якості електропостачання у вигляді заповненої SD картки. Але отримати дані, це півділа. Інша половина діла - убезпечити їх від подальшої модифікації. Спробуємо зрозуміти, чи можна це зробити. Стандартна технологія для такого убезпечення - електронний цифровий підпис. У прилад така технологія не вбудована. Тож довелося робити гібрід.
Згідно визначенню цифрового підписа:
Цитувати
При підписанні електронного документу його початковий зміст не змінюється, а додається блок даних, так званий Електронний цифровий підпис. Отримання цього блоку можна розділити на два етапи:
  • На першому етапі за допомогою програмного забезпечення і спеціальної математичної функції обчислюється так званий «відбиток повідомлення» (message digest). Цей відбиток має такі особливості: фіксовану довжину, незалежно від довжини повідомлення; унікальність відбитку для кожного повідомлення;неможливість відновлення повідомлення по його відбитку.
    Таким чином, якщо документ був модифікований, то зміниться і його відбиток, що відобразиться при перевірці Електронного цифрового підпису.
  • На другому етапі відбиток документу шифрується за допомогою програмного забезпечення і особистого ключа автора.

Тобто, якщо сказати простіше, перший крок зводить повідомлення довільної довжини до невеликого відбитку, другий крок забезпечує неможливість зміни цього відбитку сторонньою людиною.
Перший крок доволі простий. Існує багато різних програм для розрахунку відбитків (інша назва хеш-функція). Я користувався програмою HashCalc.
Другий крок доволі складний і потребує деякої інфраструктури, яка в Україні тільки створюється і широко не впроваджена. 
Тож я забезпечів неможливість зміни відбитку простіше. А саме, склавши акт:
 (click to show/hide)
АКТ
засвідчення автентичності вимірів.
Споживач _________ А.В. та представник АЕК «Київенерго» ___________ В.В засвідчують що:
•   29.03.2011 р були завершені виміри якості електричної енергії за допомогою пристрою PQube Power Quality Analуzer серійний номер P002056
•   Після закінчення вимірів з приладу було вийнято носій інформації (SD картку) з отриманими даними.
•   Вміст носія був заархівований із створенням архіву P002056_290311.zip
•   Були підраховані хеш функції архіву:
MD5978008abdbd862bab8e20b3fd1920544
SHA178b2636e52ab785ac094c6c81d8b634a41940fe2
SHA51205ae55d2f37c0107383693c4797d0ea26550b4a4296604a4e5f26e8b1bcee540cd0de8040d5d57703e87c48f0fb25449770898ba5a8080ab52b24f4ca94402f5

29.03.2011 р.

Підписи сторін:
Андрію, з нетерпінням чекаю продовження розвитку подій! Направду хочу бути твоїм послідовником...
Вибачаюся, дійсно не виклав закінчення.
У вкладені повідомлення Київенерго про результати перевірки.
Треба сказати дійсно, щось було зроблено.
Далі у вкладенні графіки напруги 05-06 квітня до заміни кабеля, та 08-09 квітня після заміни кабеля. Видно, вплив більш потужнього нульового кабеля, який проведений до будинку.
Однак, підвищення напруги в нічний час залишилося. Тож, мною була написана наступна відповідь.
 (click to show/hide)
Повідомляю, що мною отримано лист від 08.04.2011 р. № 018/2960 щодо вимірів показників якості електричної енергії та заходів для приведення цих показників у відповідність до стандартів.
Дякую АК «Київенерго» за проведення вимірювань. Однак, хочу зазначити, що 26.03.2011 р. прилад PQube фіксував відхилення напруги, яке перевищує гранично допустимі значення, на протязі 2,5 годин,  що є неприйнятним навіть для нормально допустимих значень і не вкладається в оцінку «короткотривалі відхилення» наведену в листі. 
Тож прошу надати мені докладний звіт про вимірювання проведені 25-28.03.2011 р. який включав би:
1.   Вичерпний перелік параметрів якості електричної енергії згідно ГОСТ 13109-97, які контролювалися приладом PQube під час вимірювань.
2.   Загальний час реєстрації відхилень параметрів якості електричної енергії за межі гранично допустимих значень за кожну добу вимірювань по кожному контрольованому параметру окремо.
3.   Загальний час реєстрації відхилень параметрів якості електричної енергії за межі нормально допустимих значень за кожну добу вимірювань по кожному контрольованому параметру окремо.
Крім того прошу надати інформацію про правомірність використання приладу PQube в Україні (проходження повірки, метрологічної атестації, включення в державний реєстр).
Щодо проведених робіт для приведення у відповідність параметрів якості електричної енергії повідомляю наступне. До проведення робіт у мережі реєструвалися перепади напруги з періодом близько 10-15 хв. і амплітудою біля 7В вночі та 10В удень. Після проведення робіт амплітуда цих перепадів знизилася до 1В вночі та 3-4В удень. Однак загальне підвищення напруги вночі на 10-15В від денної залишилося і це відхилення перевищує нормально допустиме значення майже весь нічний період часу. Так 15.04.2011 відхилення напруги за межі нормально допустимих значень реєструвалося на протязі 6 з 8 ночних годин за середнього значення напруги вночі 235В. Вдень відхилення значення напруги не перевищує нормально допустимого значення. Слід зазначити також, що майже не реєструються відхилення більші ніж гранично допустиме значення за рахунок зниження 10 хв. коливань напруги.
Враховуючи викладене вище прошу розібратися із причинами підвищення напруги у нічний час за межі нормально допустимого значення і повідомити мене про них. Якщо для цього потрібно провести додаткові вимірювання в квартирі, готовий надати таку можливість. Але вважаю, що, в даному випадку, причини  підвищення напруги лежать за межами будинку.  
На цей лист мною були знов отримані відписки, але реально напругу трохи знизили, про що свідчить останній графік 07-08 червня.
Після цього я припинив листування з Київенерго.

Comments