Кодекс системи розподілу

Затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310

 Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

Аналіз Кодекс системи розподілу з точки зору неякісної електроенергії

Розгляд звернень

13.1.1. ОСР розглядає звернення, скарги та претензії Користувачів відповідно до вимог цього Кодексу та Правил роздрібного ринку.
13.2.1. У разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії ОСР розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача - протягом 30 днів.
13.2.2. За результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії ОСР надає відповідь споживачу у письмовій формі, яка повинна містити інформацію щодо:
1) у разі визнання скарги/звернення/претензії обґрунтованою:
причин недотримання показників якості електричної енергії;
заходів та строків стосовно усунення ОСР причин недотримання показників якості електричної енергії з урахуванням вимог пункту 13.2.11 цієї глави або проведених робіт, якщо причини недотримання показників якості електричної енергії було усунуто під час розгляду скарги;
результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії у разі його проведення;
2) у разі визнання скарги/звернення/претензії такою, що не підлягає задоволенню:
документів, що підтверджують порушення споживачем вимог цього Кодексу або нормативно-технічних документів, внаслідок чого параметри якості електричної енергії в точці розподілу споживача не відповідають показникам, визначеним цим Кодексом;
результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості електричної енергії.
Якщо трактування двояке, тоді би мали надати по другому пункту документи. Які не були надані також 13.2.5

Проведення вимірювань

13.2.3. ОСР може направити свого представника в узгоджений зі споживачем час для аналізу можливих причин недотримання показників якості електричної енергії та/або проведення необхідного вимірювання й подальшого надання відповіді споживачу з урахуванням строків, указаних у пункті 13.2.1 цієї глави.
13.2.4. Представник ОСР (max: якщо його направили згідно 13.2.3) у разі необхідності проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу відповідно до вимог пунктів 6.2.1-6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні.

 • 6.2.1. Вимірювання параметрів якості електричної енергії здійснюється відповідно до ДСТУ:IEC 61000-4-30-2010. «Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії».
 • 6.2.3. Вимірювання параметрів якості електричної енергії на електроустановках низької напруги та для пошуку технологічних порушень у мережі може проводитись з використанням характеристики процесу вимірювання класу S відповідно до ДСТУ:IEC 61000-4-30-2010
 • 6.2.4. Вимоги до параметрів якості електричної енергії визначені у розділі ХІ цього Кодексу.
  • 11.4.6. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ:EN 50160-2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (далі - ДСТУ:EN 50160-2014).
  • 11.4.7. Стандартна номінальна напруга Uп для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:
   • для трифазних чотирипровідних мереж: Uп = 220 В між фазним та нульовим проводом;
   • для трифазних трипровідних мереж: Uп = 220 В між фазними проводами.
   • Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.

13.2.5. ОСР може зменшити тривалість вимірювання або не проводити вимірювання у разі визнання факту недотримання показників якості електричної енергії в точці розподілу електричної енергії споживача. (max: тобто непроведення вимірювань визнає факт недотримання якості показників?)

13.2.7. У разі неможливості встановлення вимірювального засобу в точці розподілу вимірювання проводиться якнайближче до точки розподілу. У разі проведення вимірювання на території споживача він має забезпечити відповідні умови для місця встановлення вимірювального засобу .... а ОСР встановлює засіб вимірювання параметрів якості електричної енергії після забезпечення відповідних умов для встановлення даного засобу.

13.2.10. У разі встановлення споживачу електронного лічильника з функцією вимірювання параметрів відхилення напруги, що здійснюється відповідно до вимог пункту 6.5.1 глави 6.5 розділу VI цього Кодексу, ОСР за згодою споживача використовує результати таких вимірювань при розгляді скарги/звернення/претензії щодо показників якості електричної енергії. При цьому вимірювання параметрів якості електричної енергії іншими засобами відповідно до вимог пунктів 13.2.4-13.2.8 цієї глави не проводиться.

6.5.1. Електронні лічильники, установлені в точках приєднання споживачів низької напруги, можуть використовуватись для моніторингу відхилень напруги та регулярної реєстрації часу та тривалості перерв в електропостачанні (знеструмлення) електроустановок споживачів. Для таких цілей у них ведеться запис:
1) у випадках відхилення усередненого значення напруги на 10-хвилинному проміжку часу +10 % або -10 % від стандартної номінальної напруги - середнє значення напруги в цьому інтервалі та час початку такого відхилення;
2) часу початку та завершення перерв в електропостачанні.

6.5.2. ОСР забезпечує передачу відповідних даних з електронних лічильників, що здійснюють відповідно до вимог пункту 6.5.1 цієї глави вимірювання і запис параметрів відхилення напруги та перерв в електропостачанні, до системи моніторингу якості електричної енергії в системи розподілу.

13.2.11. ОСР зобов’язаний усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР або 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі.
Перебіг строку усунення причин недотримання показників якості електричної енергії розпочинається з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання (max: А ЯК заставити їх провести вимірювання?) або з дня, наступного за днем отримання скарги/звернення/претензії споживача, якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії.
13.2.14. У разі незгоди з результатами розгляду скарги/звернення/претензії щодо показників якості електричної енергії споживач може звернутися до Регулятора або Енергетичного омбудсмена. 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Перегляд
  27 лист. 2018 р., 03:54 Maksym Antonevych
ċ

Перегляд Завантажити
  415КБ версія 1 27 лист. 2018 р., 03:56 Maksym Antonevych